Noordenveld - Tijdens het jaarcongres Alles is Gezondheid op 12 juni 2019 ondertekende Anita van der Noord voor duofractie PvdA/GroenLinks het convenant van Alliantie Kinderarmoede. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties behoren tot de ondertekenaars.

De Alliantie Kinderarmoede streeft een stevige doelstelling na: in 2030 zijn de effecten van kinderarmoede teruggebracht naar nul. Meer informatie is te vinden op https://www.alliantiekinderarmoede.nl/missie.

De partners in de Alliantie Kinderarmoede Nederland hebben als hoofduitgangspunt dat zij in alles wat ze doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen. Hun inzet is gericht op:
•Signaleren en bespreekbaar maken van armoede, weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
•Oplossen van de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen.
•Actief samen werken en laten zien wat werkt.
•Meewerken aan de (jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.
De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).