Roden - De ontwerper van de ATB-route bij het Mensingebos in Roden is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de gemeente Noordenveld onterecht een vergunning heeft verleend voor de aanleg van het parcours.

Elf buurtbewoners en het IVN Roden waren naar de rechter gestapt om de route tegen te houden.

Rechter: 'Vergunning mountainbikeroute Mensingebos Roden onjuist verleend'
"Het is de klagers gelukt om voldoende twijfel te zaaien bij de rechter", zegt Patrick Jansen van het bureau dat het ontwerp voor de route heeft gemaakt. De rechter concludeerde dat het onderzoek naar de gevolgen voor de natuur onvoldoende is geweest. Dat onderzoek was nodig om de vergunning te kunnen verlenen. 

'Ecologisch goed verhaal'
Jansen is het niet eens met het oordeel van de rechter. "Ik ben van mening dat we ons huiswerk wel goed hebben gedaan", zegt hij. "In het voortraject is al heel goed naar de gevolgen voor de natuur gekeken. Zo'n natuurtoets is een laatste stap en ik vind dat het ecologisch een goed verhaal is, maar dat hebben we voor de rechter niet voldoende duidelijk kunnen maken."

De mountainbikeroute is een niet geheel op zichzelf staande route en doorkruist volgens de rechter op bepaalde punten ook de paden van andere gebruikers van het bos. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan zoals op het bruggetje bij de Lieversche Diep. 

"Hoe wil je een route ontwerpen zonder kruisingen", vraagt Jansen zich af. "Er is heel goed over nagedacht; de route ligt aan de rand van het bos en er buiten."

Bezwaarmakers opgetogen
Cees Koelewijn is blij met de uitspraak van de rechter. "Hier prevaleert de natuur", reageert hij namens de bezwaarmakers. "Er zijn wel dertig kruisingen met andere gebruikers van het bos. Als je fatsoen in je donder hebt, dan wil je dat niet." Koelewijn adviseert de gemeente Noordenveld elders een route aan te leggen, zoals bij de vuilstort in buurtschap Amerika. "Daar kan wel een vrijliggende route worden aangelegd waarbij de mountainbikers het rijk voor zich alleen hebben."

Koelewijn wil graag in gesprek met Staatsbosbeheer over het Mensingebos. "Ik hoop dat zij daar beter gaan handhaven. Het is er op dit moment een zootje met loslopende honden en mountainbikers die, ook zonder route, door de bossen crossen."

Aanknopingspunten
Wethouder Alex Wekema zegt tegen Dagblad van het Noorden waarschijnlijk niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. De uitspraak van de rechter geeft volgens Wekema wel aanknopingspunten voor een nieuw rapport. Koelewijn reageert: "Een eventuele nieuwe procedure zien wij met vertrouwen tegemoet, maar het is wel erg jammer dat we hier weer mee bezig moeten."
Bron RTVDRENTHE