Nederlands grootste, hardnekkigste en meest lastigste te bestrijden ergernis is hondenpoep.

Bij de Wijk- en Dorpsbelangenverenigingen staat hondenpoep regelmatig op de agenda. In Roden en Nieuw-Roden hebben de verenigingen in de afgelopen jaren een aantal
maatregelen genomen om hondenpoep te bestrijden. Zo zijn er anti-hondenpoeppalen geplaatst op speelvelden en in de wijk de Hofsteden staan dispensers met zakjes voor hondenpoep. De ervaring leert dat dit wel degelijk helpt, maar onvoldoende. Het is vooral een kwestie van gedrag van de baasjes van de honden.

Hondenuitlaatroutes.
Het platform van Wijkbelangenverenigingen in Roden en Dorpsbelangen Nieuw-Roden
kwam ter ore uit de verschillende wijken en in het dorp dat hondenbezitters baat hebben bij afvalbakken om zakjes met hondenpoep te deponeren. Deze bakken zouden moeten staan op zogenaamde hondenuitlaatroutes. Het gaat niet zo zeer om het bijplaatsen maar meer op het herplaatsen van afvalbakken op deze routes. Hondenbezitters kunnen deze routes het beste aangeven.

Hondenbezitters en belangstellenden.
Daarom nodigen we alle hondenbezitters uit en uiteraard belangstellenden om aan de hand van plattegrond van wijk of dorp deze routes aan te geven. Dinsdag 11 juni nodigen de wijken Vijfde Verloting en Roderveld en het dorp Nieuw-Roden u uit in het Dorpshuis in Nieuw-Roden om met ons mee te denken. Aanvang 19.30 uur.