RODEN - Donderdag 6 juni was er een bijeenkomst in de raadzaal van gemeente Noordenveld. Door omwonenden van de skatebaan is namelijk geklaagd wegens overlast en daardoor voelen ze zich onveilig in deze buurt.
Ouders en jeugd waren uitgenodigd om over de situatie te praten en samen zo mogelijk naar oplossingen te zoeken. Bij deze bijeenkomst waren de burgemeester, de wethouders, mensen van jongerenwerk en politie aanwezig.

Ondanks dat er veel uitnodigingen zijn verstuurd was er helaas een kleine groep aanwezig was. De jeugd wat aanwezig was heeft deze avond ook hun stem laten horen. Iedereen begreep de kern van het probleem, maar ze kwamen ook tot de conclusie dat de gemeente Noordenveld de jeugd weinig te bieden heeft en zij overal weer tegen hetelfde problemen aanlopen, op welke plek zij zich ook vertoeven.

Door de gemeente Noordenveld is er een enquête gehouden onder de jeugd om te inventariseren waar de behoefte ligt en gaat hiermee aan de slag.

Vanuit de ouders kwam het punt aan de orde dat jeugd ook gewoon jeugd mag zijn en dat het erg negatief wordt belicht, terwijl zij ook positieve dingen doen. En om het positieve kracht bij te zetten heeft de jongerenwerker Erik van de Heide samen met een ouder besloten om op zaterdag 14 september een grote activiteit te organiseren rondom de skatebaan met zowel de jeugd als de buurtbewoners om met elkaar in contact te komen. Hoe mooi zou het zijn als dit tot een positief resultaat leidt.
Ondertussen zal de gemeente met de jongeren in gesprek gaan voor een geschikte hangplek waar zij gewoon zich zelf kunnen zijn en de buurtbewoners zich weer veilig voelen.

Tekst© Anja Kuipers