RODEN - De enorme storm van 4 op 5 juni, gepaard gaande met hevige regenval, heeft het
nodige teweeg gebracht op diverse plaatsen in onze regio. Vooral omgewaaide bomen
veroorzaakten een geweldige overlast. Hulpdiensten werden vrijwel direct ingeschakeld om al het houtwerk op te ruimen. Hetgeen dagen in beslag nam.

Gelegenheidsfotograaf had z’n camera paraat en een uitgebreide fotoreportage is te zien op: www.roellubbers.nl