RODEN - Maandagavond werden tijdens een inloopbijeenkomst bij Kampeerhal Roden de voorstellen voor de invulling van de vrijetijdsboulevard gepresenteerd door Onvoorstelbaar Roden. Nu de Kampeerhal doorgaat vinden zij met elkaar dat de omgeving ook meer vrije tijd moet uitstralen. Een van de voorstellen is geworden de Kanaalstraat aantrekkelijker te maken. Bezoekers aan de Kampeerhal parkeren dan alleen nog aan de kant van het gelijknamige pand, waarmee oversteken tot het verleden zal gaan behoren. Het parkeerterrein wordt veel aantrekkelijker gemaakt en zal een groen karakter krijgen.

Verder is er met ondernemers gesproken over het grote braakliggende terrein aan de overkant. Zowel ondernemers ten noorden als ten zuiden van het terrein staan positief tegenover het plan om daar woningbouw te realiseren in opnieuw een groene omgeving.
Naast woningbouw en vergroening zijn brinken en verbinding belangrijke bouwstenen. Als je Roden straks via een groene Kanaalstraat binnenkomt, worden we meer verbonden met het karakter van Roden als brinkdorp. De Kanaalstraat laat straks zien wat voor kwaliteit Roden heeft.

Tekst/foto's Gretha van der Veen