Roden - De Boekenmarkt, Kleding- en Voedselbank (hierna BKV) hebben de wens om gezamenlijk huisvesting te vinden. Zij zien hierin een rol voor de gemeente weggelegd. Wanneer de gemeente voorziet in de kosten van huisvesting en energie wordt het voortbestaan van de BKV activiteiten minder onzeker, zo redeneert de BKV. Dat is in hun ogen van belang voor inwoners van Noordenveld die gebruik maken van de diensten, veelal de meer kwetsbare inwoners.

Via het netwerk van Economische Zaken is er een gesprek gekomen met de eigenaar en verhuurder van het pand aan de Ceintuurbaan Noord 122. De grootte, ligging en mogelijkheden van deze locatie is geschikt voor de functie van een verzamelgebouw. BKV en de verhuurder zijn positief over de plannen. De locatie kan per september 2019 volledig beschikbaar zijn voor de inrichting van de nieuwe functie.

De Kledingbank kan dankzij een bereidwillige ondernemer voor weinig kosten gebruikmaken van een bedrijfspand aan de 1e Energieweg in Roden. Het pand is echter in dusdanig slechte staat dat blijven eigenlijk niet langer kan. De Voedselbank Noordenveld-Leek aan de Kanaalstraat gaat als gevolg van de herindeling in het Westerkwartier, zonder Leek verder. In Noordenveld is alleen nog een verzamel en uitgiftepunt nodig. De Boekenmark, een begrip in Roden en omgeving, heeft ieder jaar te maken met een steeds lastiger wordende zoektocht naar een geschikte locatie.

Een functie van het verzamelgebouw is daarom het zeker stellen en faciliteren van deze maatschappelijke activiteiten. Een andere belangrijke functie is die van werk-leerplaats, voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.