Tijdelijke uitbreiding SOBS 't Hoge Holt Roden


Bij 't Hoge Holt is er sprake van een forse groei van het aantal leerlingen.  De ontwikkelingen in het Speciaal Onderwijs zijn nog te ongewis om een lange termijn prognose te maken. Omdat er op dit moment geen leerlingenprognose voor de middellange termijn is te geven, heeft het schoolbestuur gekozen om tijdelijke huisvesting aan te vragen.


Bij permanente uitbreiding dient er gekeken te worden naar het aantal leerlingen over 15 jaar. Aangezien het om tijdelijke huisvesting gaat, is deze termijn niet van toepassing. Gelet op het feit dat er sprake is van een tijdelijke huisvesting, zijn de kosten niet te activeren. De te maken kosten, zoals plaatsing en huur, zijn per jaar te nemen.


 


Bekostiging herstel bouwkundig gebrek OBS De Eskampen Peize
Dit betreft wel een investering en in het advies is dit dan ook zo aangeven.