Op 19 december 2018 heeft de Raad de Nota evaluatie en toekomst Afvalbeleid van de gemeente Noordenveld vastgesteld. Hierbij heeft de Raad per aangenomen amendement besloten het College opdracht te geven om in het eerste kwartaal van 2019 een concreet voorstel aan de Raad te presenteren met daarin de mogelijke uitbreiding van de gescheiden afvalstromen en/of hoeveelheden afval die gratis gebracht kunnen worden op het Brengstation en de financiƫle consequenties daarvan.

Keuzes/oplossingen
Keuzemogelijkheid 1: uitbreiding gratis afvalstromen met de fracties autobanden met en zonder velg, matrassen en vlakglas
Keuzemogelijkheid 2: vrijstelling verhogen van 100 kilo naar 200 kilo gratis brengen per huishouden
Keuzemogelijkheid 3: alle afvalstromen gratis brengen op het Brengstation

Kosten
Bij keuzemogelijkheid 1: Euro 10.000 aan inkomstenderving
Bij Keuzemogelijkheid 2: Euro 35.000 aan inkomstenderving
Bij Keuzemogelijkheid 3: Euro 175.000-180.000 aan inkomstenderving

Voorstellen aan de Raad om in te stemmen met keuzemogelijkheid 1 en dit in te voeren per 1 september 2019