De Poolster in Nieuw-Roden kreeg voor het eerst het Drents Veiligheidslabel (DVL) in 2013.

Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.

Op de Poolster wordt door leerkrachten en ouders het hele schooljaar door veiligheid in het verkeer actief bij de leerlingen onder de aandacht gebracht. Verkeersveiligheid is een vast onderdeel in het lespakket. Maar ook door het organiseren van leuke en leerzame acties in samenwerking met VVN, de ANWB en de politie worden kinderen, ouders en buurtbewoners bewust gemaakt van hun gedrag in het verkeer. We zijn daarom dan ook heel blij dat deze week aan onze school voor de komende drie jaren weer het Drents Verkeersveiligheidslabel is toegekend.

De Drentse gemeentebesturen en de provincie Drenthe vinden dat structurele
verkeerseducatie een belangrijke bouwsteen is voor een verkeersveilige gemeente en een verkeersveilige provincie. De overheden streven naar minder verkeersslachtoffers en geven ook hoge prioriteit aan het stimuleren van veilig verkeersgedrag bij kinderen en het zo veilig mogelijk maken van de schoolhuisroute, de school en de woonomgeving. Want jong geleerd is oud gedaan! Daarin spelen scholen, kinderen en hun ouders, het gemeentebestuur en Provincie Drenthe een belangrijke rol.
Kijk voor meer informatie over het Drents Verkeersveiligheidslabel op:
www.veiligbereikbaardrenthe.nl
Foto© DitisRoden.nl 2013 Uitreiking Drents Verkeersveiligheidslabel aan OBS de Poolster