De vergrijzing in de gemeente Noordenveld is in volle gang. Op dit moment zijn er 8.212 65-plussers in de gemeente. Dat is 25,4% van de totale bevolking. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren sterk toe. In 2030 telt Noordenveld naar verwachting al 9.600 (30,9%) mensen van 65 jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er liefst 9.800 (31,4%). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 1.900 nu naar 3.900 in 2040 (cijfers CBS).

Dit is in lijn met de landelijke bevolkingsprognose. In Nederland wonen nu circa 3,3 miljoen 65-plussers (19% van de bevolking). In 2040 zijn dat er naar schatting 4,5 miljoen, een kwart van de totale bevolking. De vergrijzing in de gemeente Noordenveld is dus nog sterker dan in de rest van Nederland. "De toenemende vergrijzing heeft grote gevolgen voor o.a. de woningmarkt en de zorgvraag in de regio", zo meldt Maaltijdbutler.nl.