Roden - De historische vereniging ROON heeft op 8 april j.l. haar laatste Roneravond van dit seizoen georganiseerd.

In april wordt er altijd aandacht besteed aan gebeurtenissen in de oorlog of rondom de bevrijding. Deze avond stond in het teken van de evacuées uit Velden die in 1945 in Roden en omstreken werden ondergebracht. Verhalen van die tijd werden opgetekend door Tiny Renkema, Alie v.d. Dong en Ria Sindorf. Dat hier erg veel belangstelling voor was bleek wel uit het aantal aanwezigen. Ruim honderd (niet)leden waren aanwezig. Onder deze aanwezigen was ook de heer Schreurs uit Siebengewald, Limburg, die als kind met zijn ouders en gezinsleden een onderkomen in Roden hebben gehad. De verhalen gingen over de barre tocht naar het noorden. Dagen onderweg met vrachtwagen, trein, paard en wagen, en in het geval van de heer Schreurs, met de hondenkar. En dat in de winter. Verkleumd, hongerig en onder de luizen kwam men aan. Wat vooral bleef hangen was het warme welkom dat deze mensen ten deel viel. Op uitstekende wijze werden de verhalen verteld door Tiny Renkema, waarbij veel foto’s werden vertoond. De dames kregen een groot applaus