Lijst Groen Noordenveld roept inwoners op om knelpunten op het fietspad Roden-Peize-Groningen door te geven aan de gemeente. In de afgelopen maanden heeft LGN via schriftelijke vragen en vragen in de raadsvergadering daarvoor aandacht gevraagd. Vooral het luisteren naar en betrekken van inwoners bij een betere fietsroute vindt LGN belangrijk. Een ingenieursbureau doet onderzoek naar de fietscorridor Roden – Groningen en brengt de kwaliteiten, kansen en knelpunten van dit fietsnetwerk in beeld. Het doel is om het fietspad te verbeteren. Lijst Groen Noordenveld heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd, om inwoners hier ook een stem in te geven.

Lijst Groen Noordenveld merkt al geruime tijd dat er zich gevaarlijke situaties voordoen bij onder andere de rotonde Hoogkerk en het tankstation bij Peizerwold.
Lijst Groen Noordenveld is van mening dat het fietspad moet worden verbreed. De verschillende snelheden en de drukte maken het onaangenaam fietsen tijdens de spits. LGN roept inwoners dan ook op knelpunten door te geven zodat deze kunnen worden meegenomen in het onderzoek. In gesprek met de provincie, de wegbeheerder, kan de gemeente Noordenveld op basis van het onderzoek en een knelpuntenkaart inzichtelijk maken waar de aandacht naar uit moet gaan.

Ook als het gaat om andere fietsroutes en –paden is het belangrijk dat inwoners het melden als er een knelpunt is.
Meldt u ook een knelpunt? Dat kan nu al op de website van de gemeente via de link
zaakloket en als die niet werkt via
de volgende stappen:
- “Melding doen”
- “Ik heb een andere melding over mijn (woon)omgeving”
- “Ik wil iets melden over wegen, fietspaden of verkeer”

Ook via telefoonnummer 050 - 50 27 333 kunnen meldingen worden doorgegeven.
Samen Op weg naar prettig en veilig fietsen in Noordenveld!
Mocht u vragen hebben aan LGN over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen via
welkom@lijstgroennoordenveld.nl en de website www.lijstgroennoordenveld.nl.