Roderwolde - De gemeente Noordenveld is bezig met het opstellen van een "Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota". De welstandsnota bevat handvatten voor bouwwerken over bijvoorbeeld de hoofdvorm, de ligging, het materiaalgebruik en de gevelindeling. Deze handvatten kunnen voor u als inwoner van belang zijn voor eventuele bouwplannen en het aangezicht van uw dorp.

Daarom gaat de gemeente samen met Libau (onze onafhankelijke adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit) on tour om hierover met u in gesprek te gaan. Wij zullen daarom verschillende dorpen bezoeken en gaan van start met de inwoners van Roderwolde, Foxwolde, Matssloot, Leutingewolde, Peizermade en Peizerwold. Daarom nodigen wij u graag uit om met ons mee te denken en samen met u tot een Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota te komen.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martine Westra of Roy Stavenga. U kunt hun bereiken op het telefoonnummer 050 5027222 (doorkiesnummer 3, optie Vergunningen).