Noordenveld - Binnenkort wordt er weer gestart met het groot onderhoud van de onverharde wegen/paden. De paden worden waar nodig gefreesd en aangevuld. Als er in de tussen tijd diepe gaten of gevaarlijke kuilen ontstaan, dan kunt u contact opnemen met Zaken loket Noordenveld