Roden - Zondag 3 maart heeft het toegestroomde publiek in K38 in Roden kunnen genieten van een verrassende, interactieve lezing van Frans Krom, theater-en maskermaker.
Hij vertelde op wervelende wijze over het ontstaan van het masker en het gebruik van maskers in het theater. Vooral de maskers in de Commedia dell’arte, theatergezelschappen die in het Italië van de 15e t/m 18e eeuw door de Italiaanse steden trokken, kwamen in deze lezing aan bod. Hij verbeeldde de boosaardige Arlecchino, de gluiperige Pantalone en de alleswetende Dottore. Zodra Krom het masker, dat hij in zijn eigen atelier op ambachtelijke wijze maakt, op het hoofd zet, verandert zijn houding, zijn stem, zijn hele wezen in een ander personage. Dat is het effect wat een masker met je doet.

De lezing over de Commedia dell’arte werd georganiseerd door kunstenaars van Verkuno, die over dit onderwerp een bijzondere tentoonstelling heeft samengesteld. De ruimtes van K38 hangen en staan vol met beelden, schilderijen, tekeningen en installaties die raakvlakken hebben met dit theatrale gegeven. Een grote installatie van Raymond Evers leert ons dat de afvalberg groeit en groeit. Het kinetische kunstwerk bestaat uit afval en weggegooide spullen, die Evers een nieuw leven heeft gegeven. Ook het werk van Loes Wouda houdt ons een spiegel voor, het centrale gegeven in de Commedia dell’arte. Welk masker doe ik vandaag op? How shall I face the world today? Je kunt letterlijk voor de spiegel gaan zitten en steeds een ander masker opdoen. Bij het kleurrijke werk van Annet Raben kun je “Personages” aanschouwen, die onderling kunnen wisselen. Het indringende zwart-witte werk van Wilhelmina Zoutewelle, is het tegenovergestelde van de vrolijke kleuren in de expositie, het beeldt de angst voor maskers uit.

De 12 kunstenaars tonen allen op hun eigen wijze hoe de Commedia dell’arte hen tot inspiratie dienen. Expositie Commedia dell’arte is nog te zien t/m 24 maart 2019.
Interesse in het maakproces van de maskers? Zondag 17 maart van 11.00 tot 15.00 uur is er een workshop die gegeven wordt door Frans Krom in Galerie Serpentijn in Peize. Opgave bij a.raben@home.nl

In K38 zijn er nog enige plekken in de cursus Passie en Pasen II door Gert en Gert – opgave bij evanderkolk@xs4all.nl - Zie ook onze website www.kunstencentrumk38.nl