Stichting Beweegdorp Norg en Welzijn in Noordenveld (WiN) hebben deze week een intentieverklaring ondertekend om te kijken in hoeverre ze hun activiteiten op het terrein van sport en bewegen verder kunnen aanvullen en versterken. Beide organisaties zullen - binnen ieders expertise – samenwerken, met als doel de vitaliteit, gezondheid, leefstijl, het bewegen en leefbaarheid voor de inwoners van Norg en omgeving te versterken. De intentieverklaring is ondertekend door Elisa Ligt, directeur van WiN en Chris Koeneman, voorzitter van het bestuur van Beweegdorp Norg. In het bijzijn van de buurtwerkers Bos Hulshof en Femma Bezu en sportcoach Afien Baving.

Stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) en Stichting Beweegdorp Norg zijn beiden actief op het gebied van (sportief)bewegen, gezondheid en leefbaarheid. Daartoe stimuleren ze het sporten en bewegen van mensen in Norg en de omliggende dorpen Langelo, Veenhuizen, Westervelde, Zuidvelde, Huis ter Heide, Peest, Een en Een-West. Beide organisaties doen dat vanuit hun eigen rol, maar proberen elkaar te vinden om eventuele overlap te voorkomen. Bovendien vinden beide partijen dat samenwerken en goede afstemming zullen leiden tot een betere en effectieven sport- en beweegaanbod. Daartoe dient het opstellen van de intentieverklaring.

Dit is des te meer van belang omdat de projectleider van Beweegdorp Norg sinds 1 januari 2019 voor acht uur in de week ook werkzaamheden vervult als sportcoach voor WiN. Werkzaamheden die aanvullend zijn op de activiteiten bij Beweegdorp Norg. Bij Welzijn in Noordenveld werkt de sportcoach samen met de sociaal-cultureel werkers, maatschappelijk werker en administratief medewerker van focusgroep Norg. Daarnaast neemt de sportcoach deel aan de ontwikkelgroep Leefstijl en vitaliteit van WiN, waar ook de beleidsambtenaar van de gemeente en een afgevaardigde van centrum jeugd en gezin of Noordenveldwerkers aan deel nemen.

Doel is dat door de werkzaamheden van de projectleider voor beide organisaties - zowel WiN als Beweegdorp Norg - op deze wijze tot een optimale afstemming en, daar waar aan de orde, samenwerking komen betreffende (nieuwe) ontwikkelingen, projecten, activiteiten en dergelijke. Dit alles met als doel om overlap te vermijden en te komen tot een leefbaar, gezond en bewegend Norg en omgeving.

Op de foto op de voorgrond: Chris Koeneman (voorzitter Beweegdorp Norg) en Elisa Ligt (directeur Welzijn in Noordenveld)
Achter (van linksaf): Bob Hulshof (buurtwerker WiN), Femma Bezu (buurtwerker WiN) en Afien Baving (sportcoach WiN en projectleider Beweegdorp Norg).