RODEN - Algemene Leden Vergadering ZC Aqualero 2019, Dinsdag 16 april om 20:00 uur in zwembad de Hullen te Roden. Wat er allemaal is gebeurd afgelopen jaar en wat er allemaal op stapel staat voor komend jaar wordt weer met elkaar gedeeld op de ALV. Die is inmiddels ook weer gepland.Ons bestuur is na lange tijd weer op volle sterkte. Graag informeer ik u over de wijzigingen.

Half december heeft Jean Paul Bücking het penningmeesterschap overgedragen aan Rieka Heldoorn, Rieka verzorgde daarvoor de ledenadministratie. Die post is half januari opgepakt door Ina Van Duinen en rond diezelfde periode is Trea Bleker gestart met haar rol als secretaris voor onze club. Welkom Ina en Trea in het bestuur. Jean Paul bedankt voor je hulp het afgelopen jaar.

En een dank je wel voor Ingrid Draaijer, die als ‘secretaris af’ toch nog het secretariaat in de lucht heeft gehouden het afgelopen half jaar.

Het is prachtig dat alle posten weer worden verzorgd. Daardoor kunnen we verder met het ontplooien van alle benodigde activiteiten voor onze vereniging. Eén daarvan hebben we allemaal gemerkt, het ‘inhalen’ van de nog niet geïncasseerde contributie. Zo zijn er meerdere werkzaamheden achterstallig en kunnen die weer de benodigde aandacht krijgen.

De samenstelling van het bestuur is nu:
- Voorzitter: José Sikkens
- Secretaris: Trea Bleker
- Penningmeester: Rieka Heldoorn
- Ledenadministratie: Ina van Duinen
- TC commissie: Luciënne Winkels
- Lid: Eefje van Zanten


Druk zwemweekend voor de zwemmers van Aqualero.
Afgelopen zaterdag 2 februari was het 3e deel van het 25-50 m circuit in Veendam. Aan deze wedstrijd deden maar liefst 20 zwemmers mee, zij hebben in totaal 29 pr's gezwommen. Jarne, Joost, Stijn, Dennis, Iris, Marjolein, Kim, Rosalie en Tessa hebben een medaille gewonnen. Zondag werd er ook gezwommen.

In Leeuwarden werd het 2e deel van de LAC gezwommen. Iris, Lizzette, Kim en Alja zwommen de 1500 m vrije slag. Iris, Kim en Alja zwommen deze afstand voor het eerst en hebben een mooie eerste tijd gezwommen. Kim zwom niet alleen de 1500m vrij, maar ook de 400m wisselslag. Op beide afstanden heeft zij een mooie tijd neergezet.

Kortom een geweldig zwemweekend, vol goede prestaties!