Regio - Bij vonnis d.d. 19 december 2018 heeft de rechtbank De Buurtzuster in staat van faillissement verklaard, waarbij de heer mr. J.J. Reiziger, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen, tot curator werd benoemd. De Buurtzuster was een zorgorganisatie die zich richtte op het verlenen van thuiszorg in Zuidlaren en in Roden en omgeving, alsmede het verzorgen van zorg op locatie woonzorgcentrum Het Zuidlaarder Hout. De bewoners van Het Zuidlaarder Hout huurden woonruimte van BroGeMa Real Estate B.V. en ontvingen zorg van De Buurtzuster.

In Het Zuidlaarder Hout voldeed de brandveiligheid niet aan de huidige wet- en regelgeving. Gemeente Tynaarlo heeft daarom een last onder bestuursdwang opgelegd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht in oktober 2018 een onaangekondigd bezoek aan Het Zuidlaarder Hout. De inspectie heeft vervolgens op 22 november 2018 besloten Het Zuidlaarder Hout voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Vanaf het moment van faillissement tot aan de overname van de zorgactiviteiten van De Buurtzuster door Zorggroep Drenthe lag de verantwoordelijkheid over De Buurtzuster bij de curator. Sinds de ondertekening op 18 januari 2019 van de overname van de zorgactiviteiten per 1 februari 2019 heeft Zorggroep Drenthe in nauwe afstemming met de curator zich gericht op de overname van de zorgactiviteiten aan bewoners van Het Zuidlaarder Hout en aan de cliënten die in Zuidlaren en in Roden en omgeving thuiszorg ontvingen van De Buurtzuster en dit bij Zorggroep Drenthe wilden continueren.

Alle 21 bewoners van Het Zuidlaarder Hout zijn inmiddels verhuisd; 15 bewoners zijn overgegaan naar Zorggroep Drenthe en 6 bewoners hebben voor een andere oplossing gekozen. De verhuizing van de laatste bewoner vanuit het Zuidlaarder Hout vroeg van diverse betrokkenen en verantwoordelijken extra afstemming en inspanning om de zorgindicatie in aansluiting te brengen. Door de bereidwilligheid van huisarts, zorgverzekeraar, gemeente, zorgkantoor, curator en Zorggroep Drenthe werd een oplossing gevonden. Nagenoeg alle cliënten van De Buurtzuster die in Zuidlaren en in Roden en omgeving thuiszorg ontvingen, continueren de zorgverlening bij Zorggroep Drenthe.

Het overgrote gedeelte van het personeel van De Buurtzuster heeft een nieuwe uitdaging bij Zorggroep Drenthe gevonden. Op donderdagavond 31 januari en vrijdagmorgen 1 februari 2019 werden zij met een warm welkom ontvangen als collega’s van Zorggroep Drenthe.

Bron/ foto's Zorggroep Drenthe