Noordenveld - Te kappen aantallen en soorten:
• Het kappen van 500 m2 bos, onder andere eik en
grove den, aan de noordzijde van de tennisbanen
te Norg;
• Het kappen van een appelboom op de begraafplaats
in Norg;
• Het kappen van twee meidoorns in de speeltuin aan
den Dam.

Reden:
Verhoogde gevaarzetting en voor een reconstructie.
Voor inzage/toelichting kunt u terecht bij de balie van het gemeentehuis.
Foto archief