Noordenveld - De belangenvereniging Huis ter Heide ontvangt graag uw mening over de Koelenweg.

De Koelenweg is een landbouwweg, waar
tegenwoordig steeds meer verkeer langs komt.
Door de toenemende drukte ontstaan er nu
regelmatig onveilige situaties, voornamelijk voor
fietsers. Er is met ‘een paal’ en verkeersdrempels
geprobeerd de weg minder aantrekkelijk te maken
voor sluipverkeer. Dit heeft nog onvoldoende
gewerkt. Daarom wordt de weg nu aangepast
op een andere manier. Er komen afgeronde
stoepranden die haaks op de weg komen te liggen
als een wegversmalling. Daarnaast komt er een
soort raster langs de gehele lengte van de weg te
liggen, als verbreding, zoals de grasklinkers naast
het stuk Koelenweg, vanaf Assen.

Graag ontvangt belangenvereniging Huis ter
Heide uw mening over de Koelenweg, vóór,
tijdens en na deze aanpassing. Dan kunnen ze uw
mening meenemen in de pilot om te kijken of het
plan geslaagd is.

De enquête gaat over situatie van de afgelopen
2 jaar en aan het eind over de huidige situatie,
waarbij de bermgaten grotendeels gevuld zijn en
de berm(reflector)paaltjes zijn geplaatst.
De enquête is te vinden via:
http://huisterheidedr.nl/enquete-koelenweg/