Amnesty International is bij vele mensen bekend als de mensenrechten-
organisatie. Daar waar mensenrechtenverdedigers vastgezet worden in
gevangenissen of gemarteld worden, is de vrijheid van meningsuiting in het
geding. Dat dat in veel autoritaire landen zo gaat, is vaak bekender dan dat
hiervan ook sprake is in democratische landen. Ook in Europa worden
mensenrechten niet altijd goed nagekomen.

Geld is nodig om bv. juristen nauwgezet te laten onderzoeken hoe
verschillende situaties er uit zien, wat is wel of niet de waarheid.
Wij vragen 2-3 uurtjes van uw tijd om te collecteren voor Amnesty in de week
van 9 tot 16 maart. Dat is niet altijd leuk om te doen, maar wel voor een goed
doel.

Meer informatie en/of opgave bij Rimke Arends; 5010215 of kijk op
www.leeknoordenveld.amnesty.nl