Noordenveld - Alle stemlokalen in Noordenveld voldoen voor de eerstvolgende verkiezingen van maart 2019 volledig aan de gestelde ITS-criteria en zijn daarmee voor iedereen fysiek toegankelijk.

De beoordeling van de 20 stemlokalen in de gemeente Noordenveld is inmiddels afgerond. Als gemeente was de keus om deze screening tegen aanzienlijke kosten door een externe (commerciƫle) partij uit te laten voeren of om dit zelf en in gezamenlijkheid met eigen ervaringsdeskundigen te doen. Met burgerzaken,
beheer en beleid/realisatie is er voor gekozen om dit in samenwerking met stichting Toegankelijk Noordenveld (TN) op te pakken. Uit de screening is gebleken dat 13 stemlokalen al voldeden aan de gestelde criteria, bij 6 stemlokalen waren/zijn aanpassingen nodig en voor 1 locatie geldt dat deze locatie zelfs met
verschillende aanpassingen niet als stemlokaal gebruikt kan worden. Voor deze locatie is inmiddels een alternatief gevonden, waarbij de toegankelijkheid wel volledig op orde is.