Zevenhuizen - CBS de Delta in Zevenhuizen heeft een nieuw logo gepresenteerd.

Eigentijds en passend bij de visie en het werken volgens Critical Skills.

Het Werkconcept Critical Skills is geen vaststaand script maar een dynamisch werkconcept dat gaat over leren. Over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. Het Werkconcept Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, eigenschappen en attituden op basis van fundamentele waarden alswel kennis die er in de 21e eeuw toe doet, met de daarbij passende, hedendaagse tools en werkprocedures.

Ontwerp is gemaakt door beeldendezaken Heidi Wolters.

Quadraten is een nieuwe stichting na de fusie van Westerwijs en Penta Primair per 1 januari 2018.