Roden - Twee avonden in Roden over de zin van het leven en de invulling aan het einde ervan, voor zover dat mogelijk is, georganiseerd door de Taakgroep Vorming en Toerusting van de protestantse gemeente te Roden - Roderwolde. Op donderdag 17 en 24 januari zijn deze bijeenkomsten gepland in Op de Helte: de eerste avond verzorgt journalist en auteur Gerbert van Loenen en de tweede avond nemen twee pastores, een huisarts en iemand met ervaring ons mee in de dialoog over dit onderwerp.

Lof der onvolmaaktheid
Wat heeft het leven voor zin als je aftakelt door ouderdom, ziekte of handicap? In de media gaat het dan vaak al snel over euthanasie, of over leven dat voltooid is en beter voorbij kan zijn. Gerbert van Loenen, journalist en auteur, pleit in zijn boek ‘Lof der onvolmaaktheid’, voor een diepgaander debat dan de media nu bieden. Want mensen die hiermee te maken hebben, hebben meer keuzes dan we nu horen op tv en elders in het publieke debat. Aan de hand van concrete voorbeelden, waaronder
een spraakmakende documentaire als De laatste wens van Moek, laat Van Loenen zien welke vragen aan bod komen in de media, en welke niet. Het debat over leven met tegenslag door ziekte, ouderdom of handicap draait nu om zelfbeschikking. Dat is een belangrijke waarde, maar Van Loenen bepleit ook aandacht voor belangrijke begrippen als verbondenheid en overgave. Hij vindt het mensbeeld in het publieke debat opvallend individualistisch. Ook is het volgens hem een illusie om te
denken dat mensen zo rationeel zijn dat ze op dit moment al precies weten wat ze in de toekomst wel of niet willen. 

Initiatiefwetsvoorstel D66
De afspraak in huidige regeerakkoord is: het kabinet komt nu niet met eigen plannen, maar het debat over voltooid leven zal doorgaan. Deze bijeenkomst zal daarom ook gaan over het initiatiefwetsvoorstel van D66 ‘Waardig leven,’ ingediend door Pia Dijkstra, dat ouderen boven de 75, die dat willen, te helpen bij hun zelfdoding.

Ervaringen delen op tweede avond
Eén avond is ontoereikend om dit onderwerp voldoende recht te doen vandaar dat een tweede avond is belegd waarvoor twee pastores, een huisarts en iemand met ervaring zijn uitgenodigd. Zij vertellen vanuit hun beroep en hun eigen situatie hoe zij aankijken tegen de laatste fase van het leven. Ook is er op deze avonden ruimte met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen over dit onderwerp.

Informatie
Iedereen is van harte uitgenodigd deze avonden bij te wonen. Opgeven kan bij:
m.en.d.lanting@pkn-roden.nl of telefonisch 050-5017908. De twee avonden op 17 en 24 januari beginnen beide om 20.00 uur in ‘Op de Helte,’ Touwslager 125, Roden. Geen entree, na afloop van de avond kunt u een vrije bijdrage geven.