Noordenveld - Op 20 juni 2018 is de motie 'veilige parkeerplek voor mijn fiets! aangenomen.

Daarin wordt het college van Noordenveld gevraagd onderzoek te doen naar zowel de vraag naar, als aanbod van, veilige parkeerplekken voor fietsen. Met deze raadsbrief presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek. De volledige resultaten volgen in maart 2019.

Er bereiken berichten dat fietsen geparkeerd in de openbare ruimte beschadigd, gestolen of opzettelijk onveilig worden gemaakt. Middels het lopende onderzoek verkennen ze of er behoefte is aan veilige fietsparkeerplekken in de gemeente. Daarnaast inventariseren ze de mogelijkheden van veilig fietsparkeren.

Door de enquête komen we achter de wens van diverse doelgroepen. Mogelijk delen we de definitieve resultaten met de Fietsersbond om ook hun input te verkrijgen. De relatief lage onderzoekskosten warden binnen beschikbare budgetten betaald. Het eventuele voorstel tot het nemen van maatregelen zal in dat geval wel financiële gevolgen hebben.

In maart 2019 moet het onderzoek afgerond zijn.