Noordenveld - Heeft u een collectieve zorgverzekering via de gemeente of overweegt u deze af te sluiten, dan kunt u met vragen hierover terecht op het spreekuur van Menzis.

Het spreekuur wordt gehouden op maandag 10 december 2018 op het Inwonersplein in Roden tussen 9.30 en 12.30 uur.

Collectieve zorgverzekering via ISD Noordenkwartier
Heeft u een minimum inkomen en woont u in de gemeenten Noordenveld, Leek Marum? Dan kunt u een collectieve zorgverzekering afsluiten via de ISD Noordenkwartier. De ISD heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met Menzis.

Basisverzekering en aanvullende verzekeringen
U kunt kiezen uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een aanvullende tandverzekering.

Bij Menzis kunt u kiezen uit de volgende aanvullende verzekeringen:
GarantVerzorgd 1 in combinatie met Garant TandVerzorgd 250, 500 of 750
GarantVerzorgd 2 in combinatie met Garant TandVerzorgd 250, 500 of 750
GarantVerzorgd 3 in combinatie met Garant TandVerzorgd 250, 500 of 750
Het eigen risico is bij Menzis meeverzekerd in GarantVerzorgd 3.
Als u een volledige prothese heeft kiest u voor GarantTandVerzorgd P1.

Korting en het Gemeentepakket
Als u via ISD Noordenkwartier de collectieve verzekering afsluit, ontvangt u een korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. U sluit automatisch het gratis Gemeentepakket af. In dit pakket is een aantal extra voorzieningen opgenomen voor onder andere brillen/lenzen, kosten voor de tandarts en ziekenvervoer. Maar ook de eigen bijdragen voor WMO maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening en begeleiding.

Premieoverzicht
Een overzicht van de premies van Menzis vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl

Voorwaarden
Als u gebruik wilt maken van de collectieve zorgverzekering, moet u wel aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

U woont in de gemeente Leek, Marum of Noordenveld.
U inkomen is hoogstens 120% van het voor u geldende sociaal minimum.
Uw vermogen ligt niet hoger dan het voor u geldende maximum (norm 2017) € 5.940,00 voor een alleenstaande en € 11.880,00 voor een alleenstaande ouder en gehuwden.)
U betaalt met een automatische incasso van de maandelijkse premie door de zorgverzekeraar.
U neemt het volledige pakket af, namelijk een basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandverzekering.
Vragen over verzekering van Menzis
U kunt contact opnemen met de Overstapcoach van Menzis. Deze geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via (088) 222 40 80. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 19.00 uur. (lokaal tarief) Een overzicht van de vergoedingen van Menzis vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl. Menzis gaat een spreekuur houden op het gemeentehuis van Leek op dinsdag 12 december van 13.30 uur tot 16.30 uur. Dit spreekuur is ook toegankelijk voor inwoners van de gemeenten Marum en Noordenveld.

Aanmelden
Voor de collectieve zorgverzekering van Menzis kunt u zich aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl of via de OverstapCoach van Menzis (088) 222 40 80. Daarna gaat de rest vanzelf. Uw huidige verzekering wordt opgezegd en u bent per 1 januari 2018 collectief verzekerd via Menzis.