Regio - Ook dit jaar is het aantal muskusratten binnen het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest weer flink gedaald. Dit jaar zijn er 4231 vangsten gedaan. Dat is een daling van 38% ten opzichte van 2017. Het doel is om het aantal muskusratten eind 2021 helemaal onder controle te hebben.

Wanneer is het aantal muskusratten onder controle?

Het waterschap heeft het aantal muskusratten steeds beter onder controle. Dit betekent dat in grote delen van Groningen muskusratten de dijken en kades minder bedreigen. Wanneer het aantal muskusratten onder controle is zullen er nog maximaal 2000 vangsten per jaar worden gedaan.

Beverratten en Bevers komen niet in het beheersgebied van Noorderzijlvest voor.

Hoe beheert het waterschap muskusratten?

Door intensieve onderlinge samenwerking met muskusrattenbeheerders worden gebieden die nog niet onder controle zijn, beheerd. Tijdens bepaalde periodes in het jaar worden er vangacties gehouden. De gebieden die onder controle zijn worden het gehele jaar afgespeurd op eventuele sporen van de muskusratten. De muskusrattenbeheerders bestrijden volgens de landelijke gedragscode muskusrattenbeheer.

Bron Noorderzijlvest