Op 20 november 2018 heeft de burgemeester het concept Evenementenbeleid Noordenveld vastgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat het wenselijk is om het huidige evenementenbeleid op een aantal punten aan te passen. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de vergunningsvrije evenementen, de looptijd van de meerjarige vergunning, de geluidsnormen, evenementen op een terras en de
indieningstermijn van de vergunningaanvraag.

Inzage beleid
De burgemeester heeft besloten inspraak op de wijzigingen van het beleid toe te staan aan inwoners en aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente Noordenveld een belang hebben. Van 5 december 2018 tot 16 januari 2019 ligt het conceptbeleid ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Roden.
U kunt het conceptbeleid ook bekijken via de website: www.officiƫlebekendmakingen.
nl. of via de gemeentelijke website: www. gemeentenoordenveld.nl.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze naar voren brengen over de voorgestelde wijzigingen van het beleid. De zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het evenementenbeleid. Uw zienswijze kunt u richten aan de burgemeester van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 050.