Roden - In verband met de “Drenthe 200” op 28 en 29 december 2018 hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende wegen af te sluiten door het plaatsen van de borden E04, RVV 1990 (parkeergelegenheid), met onderborden met
de vermelding dat parkeren verboden is op 28 december 2018 van 06.00 uur tot 29 december 2018 18.00 uur en een wegsleepregeling van
kracht:
• bij de toegangen tot het parkeerterrein bij restaurant de Winsinghof.

Het plaatsen van borden C01, RVV 1990 (geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op:
• Brink ter hoogte van de kruising Schoolstraat
• Brink ter hoogte van de kruising met de jan Fabriciuslaan

Het plaatsen van borden C01, RVV 1990 (geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op 28 december 2018 van 05.00 uur tot 29 december 2018 01.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is:
• Norgerweg, ter hoogte van de Jan Fabriciuslaan tot aan de Heerestraat met inrijverboden vanaf de zijwegen de Norgerweg op de Zuidenveld, Beek en Bosch, Jan Fabriciuslaan en het Windgat.

Het plaatsen van borden C01, RVV 1990 (geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op 28 december 2018 van 05.30 uur tot 06.30 uur of zoveel langer of korter als nodig is:
• De weg van Lieveren naar Langelo via de Zuidesch en de Lieverseweg