Drenthe - In de periode 9 t/m 12 november 2018 zijn de websites van de twaalf gemeenten in de provincie Drenthe aan de nulmeting van BKCkeuring onderworpen. Dit levert helaas een bedroevend en verontrustend beeld op: allen afgekeurd! De resultaten zijn te zien op burgerkrachtcentraal.nl

Met BKCkeuring online informatievoorziening geeft BurgerkrachtCentraal concreet invulling aan de hoofddoelstelling:

Het aanmoedigen van gemeenten om hun dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren.

De keuringen die we uitvoeren, betreffen de online informatievoorziening van gemeenten en hun directe partners bij eventuele samenwerking (Gemeenschappelijke Regelingen).

Drie typen keuringen
We maken onderscheid tussen de nulmeting, herkeuring en herkeuring op verzoek.

Met de nulmeting onderwerpen we een gemeentelijke website aan een eerste keuring. Herkeuringen verrichten we om later te onderzoeken of de situatie sinds de nulmeting is verbeterd (of verslechterd).

Een herkeuring op verzoek voeren wij uit als een gemeente (of een derde) ons daarom heeft gevraagd via het online formulier dat in elk keuringsrapport staat.

BKCafgekeurd en BKCoké
De BKCkeuring geeft als uitslag een afkeuring of een goedkeuring, respectievelijk BKCafgekeurd of BKCoké.