Noordenveld - In de afgelopen periode zijn er fietsen op openbare parkeerplekken zoals bij
bushaltes en winkels in toenemende mate beschadigd of gestolen.

Dit is aanleiding
geweest om te onderzoeken hoe dit is te voorkomen en om het aantrekkelijker te
maken om op de fiets naar de winkel, sportschool of bushalte te gaan.

Wethouder
Alex Wekema: “Wij, het college van burgemeester en wethouders, hechten grote waarde aan de fiets en het stimuleren van het gebruik. Daar hoort ook het veilig stallen van de fiets bij. Door de korte enquête van twee minuten in te vullen via
www.gemeentenoordenveld.nl/fietsparkeren, komen wij er achter wat de mensen graag willen.

Fietskluizen bij de hub in Peize
In Peize kunnen mensen al hun fiets veilig stallen in fietskluizen. Op de hub zijn vier kluizen
geplaatst door de Provincie Drenthe. Reizigers kunnen de kluizen reserveren en bedienen met
een app. In de fietskluis staat de fiets droog en elektrische fietsen kunnen worden opgeladen
worden. De kluizen zijn geplaats als proef, wanneer deze pilot een succes is, komen er op meer
plaatsen in Drenthe fietskluizen.

Bij de verdere ontwikkeling van de hubs werken provincies, gemeenten, waterbedrijven en
ondernemers met elkaar samen om reizigers goed te bedienen. Meer informatie over het gebruik
van de fietskluizen en hubs is te vinden op reisviahub.nl.