Noordenveld- De inwoners van de gemeente Noordenveld doen het steeds beter als het gaat om het scheiden van hun afval. Afval scheiden werkt, want de hoeveelheid restafval in de grijze containers daalde met zo’n 30%. Daarmee is de gemeente flink op weg om haar doelstellingen te halen: meer afval scheiden en de hoeveelheid restafval terugdringen. Dit blijkt uit de evaluatie van het Afvalstoffenbeleid (gestart in 2016) die onlangs werd afgerond.Inwoners in Noordenveld scheiden hun afval steeds beter, met name glas, gft-afval, plastic en papier. Uit onderzoek van begin dit jaar blijkt dat inwoners tevreden zijn met de afvalinzameling: zij geven de gemeente een 7,5.Extra maatregelen

“Ik ben trots op de inwoners van gemeente Noordenveld”, zegt wethouder Jeroen Westendorp. “We zijn goed op weg en dat willen we vasthouden. Ons uitgangspunt is dat we afval scheiden makkelijker maken en luisteren naar onze inwoners. Zo gaan we naar aanleiding van klachten over stankoverlast kijken of we luiers en ander incontinentiemateriaal apart in kunnen zamelen.” Om afval scheiden makkelijker te maken, komen op verschillende plekken in Noordenveld milieuparken met ondergrondse containers. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van een nieuw en duurzaam brengstation in Roden.Gratis afvalemmer

Voor de inzameling van gft-afval deelt de gemeente gratis afvalemmertjes uit die je in de keuken neer kunt zetten. “Zo wordt het ook makkelijker om etensresten bij het gft-afval te deponeren, want daar valt wat te winnen,” aldus de wethouder. Hij benadrukt dat de gemeente in blijft zetten op voorlichting via de Afvalwijzer-app en andere (sociale) media. “En iedere inwoner kan de gemeentelijke Afvalcoach benaderen met allerlei vragen over afval en afvalscheiding.”Afvalstoffenheffing

Doordat mensen hun afval goed scheiden, wordt de verwerking goedkoper. Wethouder Westendorp: “Tegelijkertijd nemen de kosten toe, onder meer door inflatie en hogere afvalstoffenbelasting van het rijk op restafval. We streven naar balans in uitgaven en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Doordat we goed scheiden, hoeven we de heffing voor 2019 niet te verhogen.”Minder restafval

Gemeente Noordenveld wil toe naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2020. In 2015 lag de hoeveelheid (fijn en grof) restafval op 245 kilo per inwoner. In 2017 was dit gedaald naar 170 kilo per inwoner. Werd in 2016 nog 59% van het afval gescheiden aangeboden, vorig jaar was dat gestegen naar 69%. Daarmee komt het einddoel van 75% in zicht.