De belangstelling voor het communistisch verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog groeit. Er verschijnen nieuwe boeken over en het Drents Archief organiseerde op zaterdag 13 oktober 2018 een symposium over het communistisch verzet in Noord-Nederland.

(Stichting herdenken Noordenveld)

Als eerste kwam het communistisch verzet in Groningen aan de orde. Ruud van Weijdeveld, de auteur van het boek Het communistisch verzet in Groningen 1940 1945 uit 2014 schetste de opbouw van de illegale CPN in de stad en in Ommeland. De tweede spreker was Chris Beuker van wie onlangs het boek Communistisch verzet in Friesland 1925 – 1945 verscheen.

Zo’n boek bestaat niet over het communistisch verzet in Drenthe. Recentelijk heeft het Drents archief de beschikking gekregen over de aantekeningen van de Asser communist Sjef Weima over zijn oorlogsjaren in kampen. Een belangrijke bron, alleen al qua namen van gevangenen die hij noemt. Wim Ensing heeft op zich genomen om op basis van dit manuscript een boek over het communistisch verzet in Drenthe te gaan schrijven. Hij moest nu nog volstaan met het tonen van foto’s van Drentse communisten uit de oorlogsjaren, die hij inmiddels opgespoord had.