Langelo - HERZIENING RAMPBESTRIJDINGSPLAN
ONDERGRONDSE GASOPSLAG IN LANGELO

Met behulp van het rampbestrijdingsplan bereiden hulpdiensten, de gemeente, het waterschap en de NAM zich voor op mogelijke incidenten die zich op de locatie kunnen voordoen; ook als die risico’s heel klein zijn. Het huidige rampbestrijdingsplan is recent herzien. Herziening vindt iedere drie jaar plaats.

Van 9 oktober tot en met 20 november ter inzage
Na een herziening wordt een rampbestrijdingsplan zes weken ter inzage gelegd in de periode van 9 oktober tot en met 20 november in het gemeentehuis en op het kantoor van Veiligheidsregio Drenthe.

Tevens kunt het plan inzien op www.vrd.nl/gasopslaglangelo.
Contactpersoon is mevrouw F. Boudestein, tel: 06-31682001, e-mail: femke.boudestein@vrd.nl .

Op de website kunt u:
- een vraag stellen;
- vóór 17/10 uw interesse aangeven voor een informatiebijeenkomst;
- (indien u belanghebbende bent) een zienswijze indienen (een zienswijze kan ook
schriftelijk of mondeling worden ingediend) .
Informatiebijeenkomst: bij voldoende belangstelling
Bij voldoende belangstelling organiseert Veiligheidsregio Drenthe een
informatiebijeenkomst in de regio. Heeft u via de website uw interesse hiervoor
aangegeven, dan ontvangt u hierover een bericht.