NORG - De verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 hebben een zienswijze en bezwaar ingediend tegen de ontwerpen omgevingsvergunning en uitwerkingsplan Oosterveld in Norg. Een reactie van het college is nog steeds niet ontvangen.

Het college is echter al wel begonnen met een mogelijk verdere uitwerking. De nadruk ligt daarbij op verkopen in de hogere prijsklasse. Door de lopende procedure kan dat financiële risico’s betekenen voor gegadigden om te gaan bouwen. In een brief van 4 oktober aan college en raad wijzen wij op een aantal argumenten waarom wij menen dat eerst de procedures afgehandeld moeten worden. De volledige brief kunt u vinden op de website van de vereniging Groen Noordenveld:www.groennoordenveld.nl

De besturen van de verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000