De Historische Vereniging Roon organiseert op maandag 8 oktober 2018, aanvang 19.30 uur, weer haar eerste Roneravond van het seizoen 2018 – 2019.
De avond begint met de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan het vaststellen van het jaarverslag 2017 - 2018, de jaarrekening van 2017 – 2018 en de begroting voor 2018 – 2019. Voor de bestuursverkiezing is aftredend en herkiesbaar H. Lutjes-Giezen.


Na de ledenvergadering staat de avond verder in teken van Hindericus Scheepstra, schrijver van onder andere boekjes over Ot en Sien. Hindericus Scheepstra is geboren in Roden. Mevrouw Alie Folkerts-Kalfsbeek, voorzitter van het Scheepstrakabinet, zal over zijn leven en de boekjes vertellen. De Roneravond vindt plaats in De Pompstee.
Door € 8.00 te betalen bij de ingang van de zaal, krijgt u in de loop van de avond twee kopjes koffie/thee met koek/cake en één consumptie.
Ook niet leden zijn van harte welkom.