De eerste week van oktober is de week van de toegankelijkheid. Dit jaar ging er een initiatief uit van de provincie Drenthe.

Op meerdere dagen werden de gemeentes met een aangepaste autobus bezocht. In die bus was dus plaats voor mensen die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel, maar ook zaten er mensen van het provinciehuis en ondernemers in. Op woensdag 3 oktober ging de rit vanuit het Drents Museum, waar eerst een rondleiding was geweest, naar Vries en daarna naar Norg.

In Norg ligt het prachtige Molenduinbad dat uiterst toegankelijk is, zelfs een tillift is aanwezig. Al vroeg die ochtend waren leden van “Toegankelijk Noordenveld voor iedereen” daar in de weer om de ontvangst van de buspassagiers voor te bereiden. “Toegankelijk Noordenveld voor iedereen”, zult u vragen, wat is dat nu weer? We hebben toch al de SGPN en het VN-panel? Inderdaad, dat hadden we, want beide partijen zijn gefuseerd en hebben een nieuwe naam aangenomen.

In het mooie zaaltje werden op de daar aanwezige tafels attributen uitgestald van zoveel mogelijk organisaties die iets te maken hebben met toegankelijkheid. Zo
kregen GSV, Flotar, ONR, de Golfclub Holthuizen, restaurant Arash, camping Dorado, het Langewold hotel, Zorgplaza, de scootmobielritten, de maandagavondclub en prokkel een klein podium waarop hun foto’s met begeleidende tekst prijkten.

Ook aanwezig in de zaal waren MEE, de Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB), COSIS en de Nederlandse Oogvereniging. Filmpjes van sommige boven genoemden waren op de grote TV te bewonderen.

Na 13:00 uur werd het drukker, ook buiten. Daar verschenen de paarden van Wendy Molenaar, zij gingen rondjes lopen met ieder die dat wilde op hun rug. Zorgplaza arriveerde met vier scootmobiels en een traject met heuveltje om eens te oefenen. De bus van ONR was er om te laten zien dat het G-voetbal drie teams telt. Toen kwam de bus, precies op tijd. Als eerste verrassing werd er van enkele goed ziende inzittenden gevraagd om eens geblinddoekt met behulp van een blindenstok over de blindengeleidelijn te lopen in de richting van de ingang. Veiligheidshalve werden zij begeleid, zodat ze niet konden vallen. Met enige moeite lukte dit, maar werd erkend dat het wel moeite kostte en dat deze ervaring bijdroeg aan de bewustwording van de problemen waar velen die een beperking hebben voor komen te staan. De tweede verrassing was het prachtige accordeonspel van Mathijs. Ook bespeelde hij nog even zijn keyboard.

Binnen deden leden van Flotar hun uiterste best om hun zwemkwaliteiten te demonstreren. Zo was er aqua-jogging en wedstrijdtraining te zien. Om 14:30 trad de ook aanwezige wethouder Ipema naar voren en via de microfoon vertelde ze dat de gemeente blij is met Toegankelijk Noordenveld en dat de samenwerking in de toekomst optimaal zal moeten zijn om zoveel mogelijk hindernissen tot een minimum te beperken. Door op de rode knop te drukken opende zij officieel de nieuwe website. Deze is voorzien van de mogelijkheid om de letters te vergroten en van een voorleesfunctie. Ook de nieuwe flyer en de visitekaartjes werden gepresenteerd.

Als verrassing van haar kant kwam er ineens een dinercheque voor de leden van T.N. te voorschijn. Daarna ging het richting ingang. Daar werd de eerste toegankelijkheidssticker door mevrouw van Zanten opgeplakt in aanwezigheid van de wethouder.

Toen was het alweer gauw voorbij. De paarden gingen weer in de trailer, de blindengeleidelijn en het scootmobieltraject werden opgeruimd, de buspassagiers gingen weer instijgen en de leden van T.N.v.i. konden aan de slag om alles weer op te ruimen. Veel dank gaat er uit naar alle aanwezigen die geholpen hebben deze dag succesvol te maken, vooral ook naar de nog niet genoemde manager van het bad, Joost Veenema.
Website: www.toegankelijknoordenveld.nl