Noordenveld - Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze nieuwe regels zijn strenger dan de bestaande regels.

Workshops op 10 en 11 oktober in het gemeentehuis Roden
Ook vrijwilligersorganisaties hebben met deze nieuwe regels te maken. Om u als vrijwillig bestuurslid te informeren over wat dit alles voor uw organisatie betekent, biedt de gemeente u kosteloos de workshop 'bewustwording privacy/AVG' aan. De workshops bestaan uit een informatief deel en een deel waarin er ruimte is om in te gaan op uw vragen uit de praktijk.

U heeft de keuze of u op 10 of 11 oktober deelneemt. Op woensdag 10 oktober is de workshop van 19.00 – 21.00 uur en op donderdag 11 oktober van 14.00-16.00. De workshops worden gegeven door Yvonne Sieverts, een deskundige op dit gebied. Tijdens de workshop is er voldoende ruimte om de vragen te stellen waar u als vrijwilliger(sorganisatie) in de praktijk tegenaan loopt.


Er is nog plek voor 13 deelnemers (maximaal 1 per organisatie). In juni hebben we ook een workshop georganiseerd, vanwege grote belangstelling kwam er toen een wachtlijst. De personen op deze wachtlijst hebben eerst de kans gekregen zich in te schrijven.

Hoe aanmelden?
Als u wilt deelnemen aan de workshop stuurt u een email naar Leonie van Roekel (l.vanroekel@gemeentenoordenveld.nl) waarbij u aangeeft op welke dag u wilt komen en namens welke organisatie.