Roden - De gemeente Noordenveld heeft inmiddels vijftig schademeldingen aan huizen in de Roder wijk Middenveld ontvangen.

Vorige week werd bekend dat twee woningen onbewoonbaar zijn geworden door verzakking. Tweehonderd andere woningen zitten in de gevarenzone en zouden mogelijk ook last kunnen krijgen van verzakking.

Zijn rioleringswerkzaamheden de oorzaak?
De gemeente doet onderzoek naar de oorzaak. Volgens bewoners is de verzakking ontstaan tijdens rioleringswerkzaamheden. Voor dat werk is de grondwaterstand in de omgeving verlaagd. Dat zou de fundering van de woningen aangetast hebben.

De gemeente bevestigt dat de grondwaterstand erg laag is. "Wat de oorzaak hiervan is en wat de relatie is met de ontstane schade, is onbekend. Dit wordt nog onderzocht", zegt Hinke Vonk, woordvoerder van de gemeente Noordenveld.

'Kijken naar aanvullende maatregelen'
Het beïnvloeden van de lage grondwaterstand blijkt praktisch niet uitvoerbaar, volgens experts. "Er wordt nu gekeken naar aanvullende maatregelen om de grondwaterstand te beïnvloeden, zodat de situatie stabiliseert", zegt Vonk.

Roden zou bekendstaan om zijn slechte ondergrond van leem, klei en zand. De droge zomer zou ook van invloed kunnen zijn.

Huizen worden gecontroleerd
Ondertussen zijn bij 21 woningen controles uitgevoerd. Hier is wel schade aangetroffen, maar is er geen sprake van een onveilige situatie. Vier woningen worden intensief gecontroleerd op verzakking door middel van koperen meetpannen in de muren.

Aannemer Koen Meijers zegt dat verzakking door rioleringswerkzaamheden normaal gesproken onmogelijk is. Volgens hem is alles volgens het boekje van de architect van de gemeente uitgevoerd en is dit dagelijks gecontroleerd. Toch wil Meijer niets uitsluiten. "Het is goed dat er een onderzoek komt naar de oorzaak, want dit moet natuurlijk opgelost worden. Dat is het belangrijkste."

Op zoek naar een tijdelijke woning
De bewoners van de onbewoonbare woningen bivakkeren in de tussentijd bij familie en zijn met hulp van de gemeente op zoek naar een tijdelijke woning. Tekst
RTV Drenthe