Roden - Het voor de meeste bomenbuurt bewoners bekende wandelpad aan de Hulst (achter de volkstuintjes) is officieel geen hondenuitlaatplek.
Wat zou u ervan vinden dat dit wel één werd?
U kunt uw mening geven op donderdag 13 september om 20:00 uur in 'De Bomenburcht' aan de Klimop in Roden. Gebouwtje achter OBS De Tandem.