Waterschap Noorderzijlvest ziet dat de boeren vlakbij sloten en watergangen tijdelijk hun mest opslaan, om binnenkort te verwerken op het land. Zo lang de droogte aanhoudt is dit geen probleem.

Toch vraagt Waterschap Noorderzijlvest de boeren hun mest in het veld zó op te slaan, dat er bij regenval geen afstroming naar het oppervlaktewater ontstaat. Als het straks weer gaat regenen wil het Waterschap niet dat het vocht uit de mest, samen met de regen, in de sloot terechtkomt, want dat is slecht voor de kwaliteit van het slootwater.

Vandaag is voorlopig de laatste hittedag. De voorspelling in onze provincie is dat het vanaf morgen geregeld weer gaat regenen.