Norg - De Drentse Fiets4Daagse vindt dit jaar plaats van 24 tot en met 27 juli. Norg is weer een van de startplaatsen.

De Fiets4Daagse Norg trekt vier dagen lang ruim duizend fietsers naar onze gemeente. Vele fietsers overnachten gedurende een korte of langere tijd in of rondom Norg. Dit evenement heeft dan ook een flinke toegevoegde waarde voor de lokale economie.

Het bestuur van de startplaats vraagt naast de reguliere garantiesubsidie van 2.000 een extra bijdrage van 1.000 om een goed ontbijt aan te kunnen bieden aan alle deelnemers.

Doelstelling/probleemstelling
Het bestuur van de Fiets4Daasge Norg ontvangt jaarlijks van de gemeente een garantiesubsidie van 2.000 euro. Dit jaar is door het bestuur van de Drentse Fiets4Daagse, in overleg met Marketing Drenthe en de provincie Drenthe, besloten om in alle startplaatsen op woensdag 25 juli een gratis ontbijt aan te bieden aan alle de deelnemers. Om een goed ontbijt te kunnen verzorgen in samenwerking met lokale ondernemers vraagt het bestuur van de Fiets4Daagse Norg om eenmalig een extra bijdrage te verlenen van een euro per (verwachte) deelnemer. Concreet betekent dit een extra bijdrage van 1.000 euro. Het alternatief voor de organisatie is een tekort in de begroting van 1.000.

Keuzes/oplossingen
De Fiets4Daagse Norg een subsidie verlenen van 3.000, bestaande uit:
1. een garantiesubsidie van E 2.000 en:
2 extra bijdrage van 1.000 voor een gratis ontbijt voor alle deelnemers.

Onderbouwing
De Fiets4daagse is een gewaardeerd fietsevenement in onze gemeente. Het bestuur steekt veel tijd in het organiseren van het evenement. Vooral de 4kids route (30 km) loopt uitstekend. Ook wordt er - naast de 40 en 60 km toerfietsroutes- een roll on route georganiseerd voor bijvoorbeeld scootmobiels.
In navolging van de lunch van vorig jaar, wordt het zeer gewaardeerd door de
deelnemers. Niet deelnemen aan het 'gratis ontbijt' is geen optie, aangezien op Drentse schaal wordt gecommuniceerd dat alle deelnemers een ontbijt krijgen.
Foto archief Drentse Fiets4Daagse in 2017 bij Roderwolde.