De gemeenten Noordenveld, Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast zijn deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Novatec. De gemeenten zijn voornemens de GR per 1-1-2019 op te heffen.

Doelstelling/probleemstelling
De GR geeft door middel van haar kwartaalrapportages inzicht in de voortgang van het bednjf. De kwartaalrapportages worden in het dagelijks bestuur besproken en ter informatie aan de deelnemende gemeenten gestuurd.

Bijzonderheden
Er ontwikkelt zich een negatief resultaat over het 1e kwartaal 2018 van 122.000 euro. Met betrekking tot een prognose over heel 2018 is het volgens Novatec op dit moment, gezien de diverse ontwikkelingen in het bedrijf, nog te vroeg om de begroting 2018 bij te stellen. Er zal op basis van het tweede kwartaal besloten worden of er ook een gemeentelijke begrotingswijziging nodig is.