Noordenveld - Op 1 januari 2019 loopt het bestaande contract met schoonmaakbedrijf Nivo Noord af.

Een heroverweging van de huidige situatie is daarmee op zijn plaats. Daarbij speelt de vraag of er opnieuw moet worden uitbesteed.

Nivo Noord is verantwoordelijk voor de schoonmaak van onze gemeentelijke gebouwen, te weten;
6 gymlokalen (Schonauwen, Norg, t Hoge Holt, Veenhuizen, Roden en Poolster), de gemeentewerf, de aula te Peize en het gemeentehuis zelf.

In dit voorstel zijn de opties (en de daarmee samenhangende kosten) van het in- of uitbesteden van de schoonmaakwerkzaamheden van alleen het gemeentehuis opgenomen.

De overige locaties zijn buiten beschouwing gehouden. Met betrekking tot de gymlokalen wordt onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om dit -tegen een vergoeding- door de schoonmakers van OPON te laten uit voeren, de schoonmaak van de gemeentewerf dient flexibel ingestoken te worden uit hoofde van de nieuwe huisvestingsplannen en de schoonmaakwerkzaamheden voor de aula in Peize zijn zeer beperkt en dienen ook flexibel ingestoken te worden. Voor deze locaties kiezen we ervoor om dit uit te besteden of door OPON uit te laten voeren.

Doelstelling/probleemstelling
Het college dient een besluit te nemen met betrekking tot de in- of uitbesteding van de schoonmaak van het gemeentehuis per 1 januari 2019.