De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/ ontheffing** heeft verleend voor:

• Het organiseren van een feestweek van 16 tot en met 23 juni 2018 te Nietap, 7 juni 2018**.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
• Het innemen van een standplaats op 7 juli 2018 ten behoeve van een Bob-auto ter hoogte van perceel Heerestraat 7 te Roden, 4 juni 2018.

Binnen zes weken na de vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Noordenveld. Voor de verleende vergunningen** kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester. U kunt de
stukken raadplegen op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl of inzien op het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordenveld maakt bekend de volgende meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:
• Lidl Nederland GmbH, Westerbaan 7 9301 AX te Roden. De melding heeft betrekking op het veranderen van een supermarkt;
• Industrie en Handelsonderneming Spaan B.V., 2e Energieweg 2G, 9301 LL Roden. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.
Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden ingediend. De publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.