Roden - Op 7 december 2017 is er besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een mountainbikeroute in het Mensingebos in Roden.

Tegen dit besluit is op 16 januari 2018 namens de Rij- en menvereniging Mensinghe Roden een bezwaarschrift ingediend. Tevens is op 19 januari 2018 een pro forma bezwaarschrift (aangevuld met gronden op 23 februari) ingediend door mevrouw F. Onrust van ENVIR Advocaten B.V. namens elf bewoners van de gemeente Noordenveld.

Advies Commissie
De bezwaarschriften zijn voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de bezwaarschriften. De college heeft een verweerschrift ingediend. Op 28 maart 2018 zijn de bezwaarden, college en vergunninghouder gehoord door de bezwarencommissie.
De Commissie komt tot de conclusie dat uw college een juiste overweging heeft gemaakt en dat de vergunning op juiste gronden tot stand is gekomen. De Commissie adviseert de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.