Roden - Op 7 oktober 2018 organiseren wij voor alle medewerkers en oud medewerkers van Stichting verzorgingscentrum de Noorderkroon te Roden een reunie.

We nodigen u uit voor een lunch buffet in de Postwagen te Tolbert.
Aanvang 13.00 uur

Lijkt het jullie leuk,geef je dan op via Gerry Douwes.
Facebook of email bij gerrydouwes@gmail.com of telefoon 050-5013303
Of bij Deddy Uitham de Vries Telefoon 0594-632549 of email gert.uitham@hetnet.nl
De kosten voor deze middag zijn € 20,00 pp

Als je komt graag voor 1 sept. 2018 overmaken op rekening nummer.NL38 Rabo 0330 2646 80
Wij hopen op een grote op komst.
Alie, Erna, Deddy en Gerry.