Noordenveld - In de tweede helft van 2017 kwam een verzoek van K38 of zij meegenomen konden worden in een lokale bewegwijzering in Roden. K38 vond haar instelling enigszins onvindbaar in Roden. De vraag viel samen met de ontwikkeling van de centrumvisie Roden en ook in dat verband was een wens geuit richting bewegwijzering cultuur en recreatie in het centrum.

Er is in eerste instantie een intern werkgroepje gevormd om na te denken over het ontwikkelen van een bewegwijzering. Dit werkgroepje is al snel verbreed naar een externe vertegenwoordiging.
De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:
De zakenkring Roden;
K38
De Culturele Kring Roden
Cultuurcoach
Projectleider centrumontwikkeling, ambtenaar recreatie en ambtenaar cultuur.

Deze werkgroep is gaan zoeken naar een tijdelijke oplossing voor de vraag.

Doelstelling/probleemstelling
Er is behoefte aan een doordachte bewegwijzering cultuur en recreatie in het centrum van Roden. Het is met het oog op de stand van zaken van de centrumontwikkeling in Roden echter nu nog niet zo ver dat er een eenduidige oplossing gevonden of gekozen kan worden. Wel is het een optie om te experimenteren met een bewegwijzering en via een pilot een tijdelijke, creatieve oplossing te zoeken en daar ervaring mee op te doen. Het betreft dan een periode van vijf jaar.

De werkgroep heeft voor de verdere gedachtenontwikkeling een opdracht uitgeschreven aan lokale kunstenaars en regionale jonge kunstenaars.

De volgende procedure is daarbij bedacht:
Aan lokale en jonge kunstenaars wordt gevraagd een grove schets in te dienen van de bewegwijzering.
Uit de ingediende schetsen kan een keuze gemaakt worden, de gekozen schets kan worden uitgewerkt tot ontwerp. Aan het maken van het ontwerp is een bedrag van E 2.000 verbonden.
Het ontwerp kan dan weer basis zijn voor de uitvoering van de tijdelijke bewegwijzering.

Keuzes/oplossingen
Vier kunstenaars zijn ingegaan op de opdracht. Uit die vier schetsen is een voordracht gekomen. De werkgroep draagt de schets van Inge Weima voor om verder uit te werken tot ontwerp.
De werkgroep heeft voor het ontwerp van Inge gekozen omdat haar ontwerp het meest tegemoet komt aan de criteria die gesteld werden:
• heeft een opvallende, creatieve / kunstzinnige en tegelijkertijd eenvoudige, toegepaste vormgeving
• is herkenbaar als bewegwijzering voor voetgangers en fietsers
• maakt nieuwsgierig;
• is tijdelijk van aard, duurzaamheid van maximaal vijf jaar;
• is hufterproof
• kan met eenvoudige middelen en bescheiden financien gerealiseerd worden
Met name de eigentijdse vormgeving (op basis van de 'druppel' van google maps) die creativiteit en herkenbaarheid combineert, heeft de doorslag gegeven wat de werkgroep betreft.

Indien de college akkoord kan gaan met de voordracht, dan wordt Inge Weima gevraagd haar schets tot ontwerp te ontwikkelen. Dit gaat in overleg met de werkgroep. Er wordt nog verder met haar van gedachten gewisseld over:
De definitieve vormgeving van druppel en stippellijn
De routing en logische landingsplaatsen

Streven is het definitieve ontwerp te presenteren in oktober.