Roden - Op 14 maart 2018 heeft de gemeenteraad de beleidsnota van de stichting Landgoed Mensinge 2018-2019 onderschreven.

De beleidsvoornemens en afspraken die in de beleidsnotitie en de bijbehorende besluiten zijn gemaakt zijn nu verder uitgewerkt tot subsidieafspraken in bijgaande subsidie uitvoeringsovereenkomst 2018 - 2019

Er wordt in het document aangesloten op de geformuleerde gemeentelijke opdracht A en het beleidsplan van de stichting.
De duur van de overeenkomst betreft niet de gebruikelijke vier jaren. In verband met de toekomstige formele splitsing van de stichting Landgoed Mensinge en de voorgenomen doorontwikkeling van het museumdeel, is gekozen voor een subsidie overeenkomst van twee jaren: 2018 en 2019.

De overeenkomst is besproken met de interim manager van stichting Landgoed Mensinge en
voorgelegd aan het bestuur van de stichting. Zij konden zich vinden in de tekst en inhoud van de overeenkomst.

Voorgesteld besluit
1. De bijgevoegde subsidie uitvoeringsovereenkomst stichting Landgoed Mensinge 2018 - 2019 wordt vastgesteld
2. Wethouder Wekema wordt gemachtigd de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.